По случай 12 април - деня на космонавтиката: Космосът е в нас и ние сме в Космоса"За астрономите и астрофизиците е много добре да представят Вселената като механизъм, който може да се разбере и изчисли чрез математически формули. Това е и онова, което човек вярва от събуждането си сутрин до заспиването си вечерта. Но в несъзнателните дълбини, до които не достига със своето будно съзнание, но които все пак принадлежат на неговото съществуване и в които живее, докато спи, в душата му протича нещо съвсем различно относно Вселената. В човешката душа живее знание, което може и да е непознато за будното съзнание, но присъства в дълбините и оформя душата – знание за Духа, за живота на душата и за живота на Космоса. Макар че в своето будно съзнание човек не знае нищо за общението си с Духа, душата и живота на Вселената, докато спи в душата нещата съществуват; те живеят вътре в нея. И много от голямата дисхармония, усещана от съвременния човек, произтича от дисхармонията между онова, което душата реално преживява, и другото, което будното съзнание смята за свой мироглед." - Рудолф Щайнер ("Аримановата измама")-

-