ЧИСТ ЦЪФТИ

Видях, простете, сред боклуци
цветец прекрасен да цъфти.
И сякаш арфа с чудни звуци
в духа ми почна да шепти: 


“Виж как цветчето в мръсотата
блести с небесна чистота,
благоухае мълчешката
неопетнено от калта.
 

Сред тоя свят лъстив и кален
на него заприличай ти!
Посред злините безпечален
благоухай и чист цъфти!"


Архимандрит Серафим Алексиев

-

-