Четвъртокласници преписват "История славянобългарска" 255 години след написването й

О, неразумний юроде! Поради что се срамиш да се наречеш българин…

 В навечерието на 1-ви ноември всички четвъртокласници от СУ „Димитър Матевски”  започнаха да преписват „История славянобългарска”, за да запознаят учениците в училището със славната и героична история на предците ни. Водени от чувството на родолюбие и патриотизъм и прекланяйки се пред делото на Паисий Хилендарски, със своя препис децата искат да покажат съпричастността си към работата на Атонския монах. 


Ние българите имаме велика история и велики царе, но в продължение на столетия хората по нашите земи не са знаели за миналото си. Пръв запалва будителската искра младият монах Паисий. Той положил изключителни усилия да издири различни книги и писмени сведения за българската история, което му отнело близо две години. Написаната от него "История славянобългарска" се приема символично за начало на Българското възраждане. Преписвайки част от книгата, всеки ученик ще се докосне до онази славна епоха на българско величие, която всеки трябва да знае и помни.


Идеята за преписа се ражда от това, че тази година се навършват 255 години от написването на „История славянобългарска”. Преписът се прави от копие на Паисиевата история върху специално състарена хартия със специални орнаменти от книгата. Всеки ученик в края на своя препис ще запише името си. Готовият препис ще се съхранява от училището, за да се запознаят всички ученици и да се помни славното дело на Паисий.

За нас е гордост да оставим такъв ценен подарък за бъдещите ученици на училището” – споделиха учителите на четвъртите класове.

-