Вместо Еволюция - Креационизъм!

Преподаването на Креационизъм в държавните училища на САЩ се е утвърдило като неконституционно, но резултатите от проучване проведено сред 900 учители по Биология в обществени училища показват, че то продължава да процъфтява в класните стаи в страната. Изследователите са установили, че само 28% от учителите следват препоръките на Националния съвет за научни изследвания - да се описват доказателствата за еволюцията и да се обясняват начините, по които Еволюционната теория е повлияла на цялата съвременна Биология. В другата крайност са 13% от учителите, които изрично се застъпват за Креационизма и отделят минимум по 1 час от учебното време, за да го представят в позитивна светлина.
Тогава за т.нар. "предпазлива група" остават около 60% от учителите, които за да избегнат противоречията не се обявяват нито за еволюцията, нито за другите т.нар. "ненаучни алтернативи" и по различни начини правят компромиси и балансират между двете крайности.

Резултатите от изследването са публикувани в изданието на Science от 28 януари и показват, че някои преподаватели избягват интелектуалните ангажименти като обясняват, че преподават еволюцията само защото се изисква за държавните изпити и че учениците не са длъжни да вярват в нея. Други учители пък преподават еволюцията само кагато става въпрос за биологията на молекулярно ниво и се стремят да избягват дискусиите върху произхода на видовете. А голяма част от преподавателите оставят учениците сами да решат дали ще изберат еволюция или креационизъм, в зависимост от собствените си убеждения.

Според Ерик Плитцер, който е съавтор на доклада за проучването, ентусиазираните привърженици на Креационизма са широко разпространени из цялата страна. Освен това Биологията се радва на изключителна популярност в училищата и повечето ученици я избират като основен предмет на обучението си. За около една четвърт от учениците курсът по Биология е единствена научна дисциплина и това прави влиянието на преподавателите още по-голямо.

Ранди Мур, който е преподавател по биология в Университета на Минесота, не е изненадан от резултатите на изследването. "Такъв тип данни от проучвания се оповестяват от десетилетия - и на регионално, и на национално ниво. Креационистите са в класните стаи, и то не само в южните щати" - казва той. "Поне 25% от преподавателите по Биология в Минесота изрично наблягат на Креационизма."

"На практика учениците се оказват измамени от обучението по наука" - казва д-р Плитцер, който е професор по политически науки в Пенсилванския университет. "Смятаме че "предпазливата" 60%-ова група от преподаватели, ако беше достатъчно добре и подробно обучена относно еволюцията, можеше да се справя много по-добре със сложните и понякога противоречиви разяснения на тази материя пред своите ученици, пред родители или училищни настоятелства."

Според д-р Мур пък е съмнително, дали повечето образование ще окаже положителен ефект. "Просто методите на преподаване в момента не успяват да въздействат на Креационистите" - казва той. "Тези учители много добре знаят какво е еволюция, защото са бивши студенти по Биология или имат някаква научна специалност. Но те просто отказват да приемат Еволюционната теория за вярна. Според последните данни между 15 и 20% от учителите преподават Креационизъм, което е един от най-големите провали в научното образование. В никоя друга научна област не се наблюдава такова коренно отхвърляне на основите на самата наука, както правят учителите по Биология" - добавя той.

Източник: /www.nytimes.com/
-

-