Силата на добрите думи

Понякога забравяме колко силно въздействие имат нашите думи върху околните. Произнесените думи са изключително мощно оръжие, те могат да създават и да разрушават, да лекуват и да разболяват. Преди да кажете нещо помислете малко, ако трябва даже си прехапете езика, защото веднъж произнесени думите не могат да се върнат обратно. Така че внимавайте какво говорите и се старайте да казвате добри думи на околните.

Ето и няколко мъдри мисли от умни хора:

"Казана дума - хвърлен камък" - Българска народна мъдрост

"Добрите думи могат да бъдат къси и лесни за произнасяне, но тяхното ехо е наистина безкрайно" - Майка Тереза

"Добрите думи не струват много, но могат да постигнат много" - Блез Паскал

"Добрите думи са езикът, който даже и глухите могат да чуят, а слепите - да видят" - Марк Твен

"Започнете от днес да правите следното: с хората, които срещате, се дръжте така, сякаш тези хора ще бъдат мъртви до полунощ. Дайте им всичката грижа и доброта на която сте способни, без да очаквате каквато и да било награда за това. Така вашият живот ще бъде коренно променен" - Ог Мандино

"Добрата дума железни врати отваря" - Българска народна мъдрост


Как да бъдете мили с хората? Как да започнете да говорите добри думи? Ето няколко предложения:

- Внимавайте не само какво казвате, но и как го казвате.
- Една добра дума никога не е казана напразно.
- По-добре е да си прехапеш езика отколкото да кажеш нещо лошо на някого или за някого.
- Старайте се да не проклинате и да не използвате груб език.
- Клюките са отрова, никога не се замесвайте в клюкарски истории.
- Ако не можете да кажете нещо добро за някого, по-добре е да не казвате нищо.

И още нещо като за финал. Нашите усти имат изключителната способност да образуват нещото наречено "усмивка". Използвайте тази способност по-често. Усмивките са напълно безплатни, водят до дълголетие, създават приятелства и са измислени с цел да бъдат споделяни.

-

-