Хармония в гласовете - хармония в сърцата

Когато хората пеят в хор, техният сърдечен ритъм се синхронизира, така че пулсът им се ускорява или забавя в унисон. Това е доказано от изследване на Салгренската академия на Университета в Гьотеборг, което изучавало сърдечният ритъм на хоровите изпълнители. Изследователският проект озаглавен "Kroppens Partitur" (Партитура на организма) имал за цел да проучи как музиката, от чисто биологична гледна точка, влияе върху нашето тяло и върху нашето здраве. Целта е да се намерят нови форми, където музиката да може да се използва за медицински цели, главно в рамките на рехабилитацията и профилактиката.

В последното проучване, публикувано в списанието с отворен достъп Frontiers in Neuroscience, изследователите доказват как музикалната структура влияе върху сърдечния ритъм на пеещите в хор. През декември 2012г. Бьорн Викхоф и неговата изследователска група събират петнадесет ученици на 18-годишна възраст от гимназията Hvitfeltska в Гьотеборг и им дали да пеят три различни хорови упражнения: монотонно повтарящи се звуци, популярната шведска песен "Härlig är Jorden" (Красива е Земята), и да припяват една бавна мантра. При всяко от различните упражнения се следял сърдечният ритъм на хоровите певци.

Резултатите от изследването показват, че музикалната мелодия и структура имат пряка връзка със сърдечната дейност на отделният хоров певец; пеенето в унисон имало синхронизиращ ефект, така че сърдечният ритъм на певците се ускорявал и намалявал по едно и също време.


"Пеенето регламентира дейността на т.нар. блуждаещ нерв, който участва в нашия емоционален живот и в общуването ни с другите, и който оказва влияние, например, върху тембъра на гласа. Песните, в които има дълги фрази, постигат същия ефект като дихателните упражнения в йога-та. С други думи, посредством пеенето ние можем да упражняваме известен контрол върху психичното си състояние", обяснява Бьорн Викхоф, водещият автор на изследването.

Положителният ефект от хоровото пеене върху здравето и доброто физическо състояние се потвърждава от много хора, но засега не е изследвано научно в достатъчна степен. Хипотезата на учените е, че ефектът върху здравето се осъществява чрез пеенето, понеже то "налага" определен спокоен и ритмичен модел на дишането, който има драматичен ефект върху вариабилността на сърдечната честота, което пък от своя страна, се счита че има благоприятен ефект върху здравето.

"В случай на контролирано дишане, сърдечната честота (пулса) намалява по време на издишването, и след това отново се увеличава по време на вдишването. Това се дължи на блуждаещия нерв, който се активизира по време на издишването и забавя пулса, т.е. забавя сърцето. Медицинският термин за тези колебания в сърдечния ритъм и връзката между дишането и сърдечната честота е RSA, и това е много по-добре изразено при младите хора, които са в добро физическо състояние и не са подложени на стрес. Нашата хипотеза е, че песента е форма на регулирано, контролирано дишане, защото издишането се осъществява по време на фразите в песента, а вдишването се осъществява между тях", обяснява Бьорн Викхоф.

"Ние вече знаем, че хоровото пеене синхронизира мускулните движения на певците и невронните дейности в много от частите на тялото. Сега вече знаем, че това се отнася и за сърдечната дейност, и то в много голяма степен." Изследователската група сега има намерение да проучи дали биологичната синхронизация на хоровите изпълнители създава и обща психична перспектива в тях, което би могло да се използва като метод за укрепване на способността за сътрудничество между хората.

Когато има пеене и действие в унисон, това има връзка с колективното пеене и колективното действие, и често е израз на колективната воля, според Бьорн Викхоф. "Човек трябва само да се сети за футболните стадиони, работните песни, химните, които се пеят в училищата, фестивалните шествия, религиозните хорове или военните паради. Изследванията показват, че синхронизираните действия допринасят за груповата солидарност. Сега планираме изследвания, които да тестват хоровото пеене като средство за подобряване на работните взаимоотношения в училищата", казва той.

Източник: /sciencedaily.com/

Вижте и тези материали: "Музиката може да лекува", "Лечебни звуци помагат на болнични пациенти" и "Бъдещето на музиката - виртуален хор, виртуален диригент"

-

-