Разкрита е загадката на мигриращите морски костенурки

Изследователите от университета в Северна Каролина смятат, че са разкрили мистериозния начин, по който морските костенурки извършват своите миграци на хиляди километри разстояние, без видимо да се ориентират от някакви белези по трасето. Оказало се, че костенурките от вида Карета (Caretta caretta) са способни да определят географската дължина, на която се намират, като използват две групи магнитни сигнали. Тази способност досега не е наблюдавана при никое друго от мигриращите животни. Изследването е публикувано в журнала Current Biology.

За други видове морски костенурки е известно, че умеят да определят географската ширина посредством магнитни сигнали, но за географската дължина се е смятало, че това не е възможно. Въпреки това костенурките от вида Карета успели да изненадат изследователите, демонстрирайки метод на ориентиране, който включва и силата, и ъгъла на магнитното поле на Земята.

Лидерът на проучването Нейтън Пътман особено набляга на факта, че при ориентирането в морето най-трудно е да се определи имено географската дължина, или иначе казано - положението по отношение на Изток - Запад. "На хората е отнело векове да разработят такива навигаторски методи, с помощта на които да се определя географската дължина по време на дългите морски пътувания" - казва той. "Въпреки това новоизлюпените костенурчета Карета са способни да го правят в момента, в който достигнат до водата за първи път след излюпването си." Стигайки до водата, малките Карети са способни да определят точното си местоположение в огромния океан. Костенурчетата след това прекарват години наред в океана, успешно ориентирайки се и извършвайки многобройни сложни миграции на разстояния хиляди километри.

За целите на изследването новоизлюпени костенурки от района на Флорида са били поставени в кръгли водни контейнери и свързани с електронна система за проследяване, за да се определи посоката в която плуват. След това те били изложени на магнитни полета, възпроизвеждащи полетата на две места по миграционния им маршрут, които са с еднаква географска ширина, но различна дължина. Костенурките реагирали на всяко от магнитните полета като заплували в посоката, в която при реални условия биха следвали естествения си миграционен маршрут. Според изследователите това показва, че новоизлюпените карети са способни да определят географската дължина като използват информацията от магнитното поле на Земята.

Нейтън Пътман обяснява, че "по протежение на целия миграционен маршрут на костенурките почти всички региони са маркирани с уникални комбинации от интензитета (напрегнатостта) на магнитното поле и ъгълът на наклон (това е ъгълът под който магнитните силови линии пресичат повърхността на Земята). Т.е. костенурките определят позицията си по отношение географската дължина, използвайки данните и от интензитета на полето и от ъгълът на наклон като един вид координатна система от вида X, Y."

Според д-р Кенет Лохман, който е директор на лабораторията провела изследването, резултатите не само разкриват мистерията около миграцията на каретите, но ще бъдат от полза и за опазването на този вид костенурки, които според IUCN се смятат за застрашени. Освен това изследването ще бъде от полза и по отношение на развитието на навигационните технологии на хората. "Възможно е да възникне ситуация, при която навигационните сателити няма да функционират" - казва Нейтън Пътман. "Тогава ще бъде много полезна такава система, която ще определя местоположението посредством двете характеристики на земното магнитно поле."

Източник: /BBC/
Фотоизточник: /Wikipedia/