Ние сме родени за да се смеем

Изследване установи, че смехът е инстинктивен, докато изразяването на други емоции трябва да се учи, т.е. кикотенето при гъделичкане и хиленето на шеги го правим естествено, а вокалното изразяване на емоции като тъга и гняв трябва първо да го научим.

Холандски учени са изследвали 16 доброволци, половината от които глухи, като са ги накарали да възпроизведат звуци, изразяващи различни емоции без да използват думи. След това тези интерпретации на страх, тъга, гняв, облекчение, веселие и други емоции били показани на 25 души с нормален слух, които трябвало да познаят каква е емоцията.

Оказало се, че единствено смехът и облекчението са лесно разпознаваеми на касетите със записи на глухите доброволци. Всички други звуци, включително викове на ужас и хлипане от тъга, са много по-лесно разпознаваеми на записите на доброволците, които нямат слухови проблеми. Резултатите са публикувани миналата седмица в New Scientist reports.Понеже глухите доброволци никога не са чували как се смеят другите хора, изглежда че способноста да се смеят е нещо, което им е вродено, затова те го правят естествено и емоцията лесно се разпознава. Но изразяването на други чувства, като тъга например, изисква практика, а хората със слухови проблеми няма как да чуят звуците, които се издават при тъга, затова и много по-трудно ги възпроизвеждат.

Според професор Софи Скот, която е експерт по Биология на речта в Лондонския институт по неврология, откритието има голямо значение, защото в миналото смехът се е определял просто като различен начин на дишане. Сега вече се знае, че смехът е специфичен начин на изразяване и може да се разглежда даже като отделен език. Някои учени обаче не са съгласни с тези изводи, например професор Дейвид Остри от Университета в Монреал смята, че глухите хора може да са се научили да се смеят, като са наблюдавали други хора.

При всички положения обаче по-нататъшните изследвания за това кои звуци са инстинктивни, ще помогнат за работата с глухи бебета, защото по-лесно ще се разпознават техните емоции.

Цялата статия от източник: /DailyMail/