Многогодишните растения са практически безсмъртни

Според експерти, растенията имат уникалната способност да неутрализират ефектите на стареенето. В резултат на това по-старите растения имат същите шансове за живот като по-младите и са също толкова способни да се размножават. Тези твърдения са на учени от университета в Барселона, Испания и са публикувани в списанието New Phytologist.

С увеличаването на възрастта, някои от органите на растенията понякога показват признаци на стареене, но това са най-често листата и цветовете. Това се изразява в по-ниски нива на фотосинтеза, по-бавен растеж и по-малка жизненост на цветните пъпки. Но растението като цяло не страда от това. По-скоро се наблюдава тенденция с възрастта растението да става все по-голямо, но да расте все по-бавно. По-големите растения пък се нуждаят от повече вода и минерали, което може да се окаже ограничаващо за техния растеж.

Клетките стареят обикновено поради натрупването на генетични мутации в тях с течение на времето. Учените обаче установили, че тези мутации не се проявяват в меристемата на растенията (това е образувателната тъкан, която фактически расте чрез клетъчно делене и се намира в частите на растенията където се наблюдава растеж - корени и филизи).

Например при изследване един вид иглолистни (Pinus longaeva) не се открили диказателства, че са се натрупали повече соматични мутации в меристемата на 4713 годишно растение, отколкото при 23 годишно. Други видове растения, като застрашения от изчезванеТасманийски храст Lomatia tasmanica, също показват изключителна жизнеспособност. Това растение, което се възпроизвежда безполово, според изследователите се е клонирало в продължение на поне 43 600 години.


Някои изследвания показват повишаване на смъртността при растенията в някои западни Американски щати, в северна Европа, а и като цяло в световен мащаб. Но според учените това се дължи повече на температурните промени и липсата на вода, отколкото на стареенето. С други думи, старите дървета умират най-вече поради външни въздействия като бури, горски пожари или замърсяване, а не поради старост. Затова и по-рядко се срещат стари дървета, защото с времето се увеличава вероятността да бъдат засегнати от такива външни фактори.

Някои изследвания показват даже, че големите стари растенията имат повече цветове и съответно произвеждат повече семена и когато достигнат максималния си размер способността им за възпроизвеждане се запазва.

В повечето случай, смъртността при многогодишните растения, не се дължи на влошаването на физиологичните функции, свързано с възрастта. При тях уникалната комбинация от модулно развитие и латентност е развита до такава степен, че им позволява да се преборят със стареенето.

Източник: /ВВС/