Интервю с Исус Христос


Интервюиращия: Благодаря ти, Исусе, че дойде да участваш в шоуто на "Свети Евангелист Матей". Зная, че си много зает, и затова преминавам направо към въпросите. Вероятно знаеш за огромното неравенство в доходите на днешните хора. Какво би посъветвал да направят тези, които се наричат "християни"?

Исус: Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си, и дай на сиромасите; и ще имаш съкровище на небесата. 19:21

Интервюиращия: Ами не съм чувал никой от телевизионните проповедници да казва това. Малко е трудно да се направи такова нещо - да дадеш всичките си пари на бедните. Не е чудно, че няма много истински християни...

Исус: Мнозина са поканени, а малцина избрани. 22:14 Жетвата е изобилна, а работниците малко. 9:37

Интервюиращия: Но това, което Ти казваш, е противоположно на консуматорската ни култура, която ни учи, че трябва да сме колкото е възможно по-богати?!

Исус: Не можете да слугувате на Бога и на мамона. 6:24 На Господа твоя Бог да се покланяш, и само Нему да служиш. 4:10

Интервюиращия: Значи казваш, че не трябва да се стремим да бъдем богати?

Исус: Истина ви казвам: Мъчно ще влезе богат в небесното царство. 19:23 Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който води в живот, и малцина са ония, които ги намират. 7:14 Обаче мнозина първи ще бъдат последни, а последните първи. 19:30

Интервюиращия: Да, изглежда, че в бъдеще няма да останат много богати и известни личности наоколо. А какво ще кажеш за тези хора, които ходят да протестират против неадекватната ни политическа и икономическа система?

Исус: Блажени които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. 5:6

Интервюиращия: Да бе, ама тях полицаите ги бият!

Исус: Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство. 5:10 Не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият. 10:28

Интервюиращия: Ама освен това тях ги и арестуват, и ги разпитват! Какво да правят тогава?

Исус: А когато ви предадат, не се безпокойте, как или какво да говорите, защото в същия час ще ви се даде какво да говорите. Защото не сте вие, които говорите, но Духът на Отца ви, Който говори чрез вас. 10:19,20

Интервюиращия: Ама после и на съд ги изпращат!

Исус: Важните неща на закона са правосъдието, милостта и верността. 23:23

Интервюиращия: Господи, не съм сигурен дали тези неща се изучават даже и в християнските училища! Страхувам се понякога, честно казано, от задаващата се полицейщина и полицейска държава, страхувам се за децата си и внуците си...

Исус: Не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. 6:34

Интервюиращия: Е, хубаво, ама още продължава да ме е страх малко.

Исус: Защо сте страхливи, маловерци? 8:26

Интервюиращия: Добре де, признавам си, че вярата ми не е кой-знае-колко голяма...

Исус: Не бойте се. 17:7 Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая планина: Премести се оттука там, и тя ще се премести; и нищо няма да ви бъде невъзможно. 17:20

Интервюиращия: Мислиш ли, че трябва да посещаваме църквите по-често?

Исус: А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка, и като си затвориш вратата, помоли се на своя Отец, Който е в тайно. 6:6

Интервюиращия: Църквите учат хората да са против абортите, контрацептивите, гейовете и изобщо против срамните неща. Ти какво мислиш за тези неща?

Исус: Не съдете, за да не бъдете съдени. Защото с каквато съдба съдите, с такава ще ви съдят, и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери. 7:1,2 Така и Моят небесен Отец ще постъпи с вас, ако не простите от сърце всеки на брата си. 18:35

Интервюиращия: Има много хора, които се жертват за тези каузи. Какво ще им кажеш?

Исус: Милост искам, а не жертви. 9:13

Интервюиращия: Ама нашите свещеници и проповедници ни учат на съвсем други неща!

Исус: Пазете се от лъжливите пророци 7:15 От плодовете им ще ги познаете 7:16 Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата. 7:21

Интервюиращия: Вероятно си чел за скорошните педофилски скандали със замесени духовници...

Исус: Истина ви казвам; ако се не обърнете като дечицата, никак няма да влезете в небесното царство. 18:3 Внимавайте да не презирате ни едно от тия малките, защото ви казвам, че техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Отца Ми, Който е на небесата. 18:10

Интервюиращия: А какво мислиш за свободата на словото?

Исус: От думите си ще се оправдаеш, и от думите си ще се осъдиш. 12:37 А онова, което излиза из устата, произхожда от сърцето, и то осквернява човека. 15:18

Интервюиращия: Сигурно знаеш, че отношения между САЩ и Иран са доста обтегнати понастоящем. Можеш ли да дадеш някакъв мъдър съвет на американците, как да се справят с тази криза?

Исус: Всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях 7:12 Не бойте се. 14:27

Интервюиращия: Да, това е справедливо, но какво да кажем на ционистите, които ни подтикват към война?

Исус: Лицемери! Добре е пророкувал Исаия за вас, като е казал: - "Тия люде [се приближават при Мене с устата си, и] Ме почитат с устните си; Но сърцето им далеч отстои от Мене. 15:7,8

Интервюиращия: Ще ни кажеш ли още нещо, като за финал?

Исус: О роде невярващ и извратен, до кога ще бъда с вас? До кога ще ви търпя? 17:17 Какво ще се ползува човек, ако спечели целия свят, а живота си изгуби? Или какво ще даде човек в замяна на живота си? 16:26 Вие всички сте братя. 23:8

Интервюиращия: Господи, защо ние хората не можем просто да оправим нещата?

Исус: Светските грижи и примамката на богатството заглушават словото, и то става безплодно. 13:22

Интервюиращия: Благодаря ти много за това интервю, Господи. Мисля, че се получи добре и ще помогне за популяризирането на Евангелието на Матей.

Исус: Където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. 6:21

Автор: Charles Rayner Kelly @ /bravenewworld.in/-