Колко "супер" ще бъде идващото Суперлуние?

Пълнолунието се пада на 23 юни 2013г. в 14:32 часа българско време и не е само най-близкото и най-голямо пълнолуние за тази година. То представлява  и най-близката стеща на Луната със Земята за цялата 2013г. Такова приближаване на Луната ще имаме отново чак през август 2014г.


Астрономите наричат този вид близко пълнолуние "пълнолуние в перигей", където думата перигей означава най-близкото разстояние между Луната и Земята за дадения месец. Преди 2 години, когато най-близката и най-голяма пълна Луна се падаше на 19 март 2011г., много хора използваха темина "суперлуние". Миналата година този термин отново беше използван за най-близкото пълнолуние през годината на 6-ти май 2012г. Понастоящем терминът "суперлуние" е доста популярен. Предишното пълнолуние на 24-25 май 2013г. също беше "суперлуние", но идващото пълнолуние през юни ще бъде даже още повече "супер", защото времето на пълнолунието се пада близо до времето на перигей, когато Луната е в най-близката точка до Земята. Така пълната фаза на Луната през юни 2013г. и перигея на Луната попадат в рамките на 1 час една от друга!

Какво точно означава "суперлуние"? И какво толкова особено ще има в суперлунието на 23-ти юни 2013г?

Думата "суперлуние" всъщност не идва от астрономията, а от астрологията. Смята се, че този термин е въведен за първи път от астрологът Ричард Нол, който през 1979г. дава следнота дефиниция:

"Нова или пълна Луна, която имаме при най-близкото (в рамките на 90%) разстояние до Земята при дадената орбита (перигей). Накратко казано, Земята, Луната и Слънцето са в една линия, а Луната е в най-близката си точка до Земята." По тази дефиниция, според Нол, има средно по 4-6 суперлуния годишно.

Това не звучи много впечатляващо, нали? Истината е, че през юни 2013г. пълнолунието ще се падне много по-близо до перигея - най-близката точка между Луната и Земята - отколкото Нол описва в оригиналната си дефиниция. Според Астрономическия календар за 2013г. на Гари Отеуел, пълнолунието през юни 2013г. ще се падне само 22 минути, след като Луната е достигнала перигея си - най-близката точка на Луната до Земята за този месец и изобщо за тази година. При перигея, Луната ще бъде на разстояние само 356 991 км от Земята. Две седмици по-късно, на 7-ми юли, Луната вече ще е отишла в апогея си - най-далечната си точка от Земята за този месец и тази година - на разстояние 406 490 км.

На практика, през юни 2013г., ще бъде най-близката среща между Луната и Земята чак до 10 Август 2014г., когато Луната ще премине с още 5 километра по-близо. Пълнолунието ще се приближи още по-близо до Земята на 28 септември 2015г. (на 356 877км.) и даже още по-близо на 14 ноември 2016г. (на 356 509км.). Пълнолунието през ноември 2016г. ще бъде най-близкото до Земята в бъдеще чак до 25 ноември 2034г. Може би това ще ви помогне да разберете, че суперлунията, макар да са интересни и зрелищни, всъщност са съвсем обичайни астрономически явления.

Даже близкото съвпадение между пълнолунието и перигея не е чак толкова рядко. Близката Луна през всички тези години - 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 - води до там, че пълнолунието съвпада почти винаги в рамките на един час с перигея. Доста часто се случва най-близлия перигей за годината да се падне в деня, когато пълнолунието и перигея почти напълно си съвпадат (вижте таблицата по-долу).

Колко често съвпадат пълнолунието и перигея? Близките до Земята пълнолуния се повтарят циклично през 14 лунарни (синодически) месеца, защото 14-те лунарни месеца са почти напълно равни с 15-те повторения на перигея. Под синодически месец се разбира периода от време между 2 последователни пълнолуния, който е равен на 29.53059 дни. Аномалистически месец е времето между 2 последователни перигея, което е 27.55455 дни. Така се получава следното:

14 x 29.53059 дни = 413.428 дни
15 x 27.55455 дни = 413.318 дни

Този времеви период е равен приблизително на 1 година, 1 месец и 18 дни. Ето защо пълнолунието и перигея ще съвпаднат отново на 10 август 2014г. - понеже 14-тото пълнолуние след 23-ти юни 2013г. ще се падне на тази дата.

Най-близки положения на Луната до Земята

Година       Дата                 Разстояние
2011       19 март                356 575 km
2012       6 май                   356 955 km
2013       23 юни                356 991 km
2014       10 август             356 896 km
2015       28 септември     356 877 km
2016       14 ноември        356 509 km

Ако погледнем още по-надалеч в бъдещето, пълнолунието при перигей ще бъде по-близко от 356 500 км за първи път през 21-ви век на 25 ноември 2034г (356 446 km). А най-близката пълна луна изобщо за целия 21-ви век ще бъде на 6 декември 2052г (356 421 km).

Ако се случи Луната да се приближи на по-малко от 356 400 км, това е един своеобразен рекорд, но такова нещо няма да се случи през целия 21-ви век, нито пък през 22-ри век. Последното приближаване на Луната толкова близо до Земята е било на 14 януари 1930г (356 397 km), и това няма да се повтори чак до 1 януари 2257г (356 371 km).

Дали приливите ще бъдат по-високи от обикновено? Да, всички пълнолуния причиняват приливи, които са по-високи от обикновеното, а пълнолунията в перигей (супер луните) съответно носят най-високите (и най-ниските) приливи изобщо. Всеки месец в деня на пълнолунието Луната, Земята и Слънцето се подреждат в линия, като Земята се пада по-средата. Това подреждане създава действително високи приливи, които са известни като "пролетни приливи".  Те причиняват особено високи приливни вълни, и всъщия ден съответно и при отлива водата се отдръпва особено нисъко. Когато се случи и пълнолунието да е особено близко до Земята, тези ежемесечни пълнолунни пролетни приливи се засилват още повече.

Ако живеете някъде покрай морския бряг ще можете да наблюдавате тези високи приливи, причинени от перигея на пълната луна на 23 юни - т.е. суперлунието - в продължение на няколко дни. Дали ще има наводнения заради тези високи приливи? Вероятно не, освен ако не се случи и силен атмосферен фронт (ураган) да удари брега, където се намирате. Все пак не е излишно да следите прогнозата за времето, защото някои бури имат голям потенциал допълнително да усилват високите пролетни приливи. Така че, ако живеете близо до брега, може да се случи да забележите по-високи приливи от обикновено.

Понеже Луната - както винаги - сияе противоположно на Слунцето по време на пълнолунието, тя може да се наблюдава през цялата нощ - от залез слънце чак до новия изгрев. Близката пълна луна трябва да се има предвид най-вече от хората живеещи покрай бреговете на океаните, защото причинява особено високи приливи няколко дни подред, които могат да бъдат опасни, ако са придружени със силни ветрове на сушата.

И в крайна сметка колко "супер" ще бъде идващото Суперлуние? Пълнолунието на 23 юни 2013г е най-близкото и пълната луна действително ще бъде най-голямата, която може да се наблюдава през тази година. Съгласно нововъведената дефиниция на явлението - която тепърва навлиза в света на астрономията от астрологията - действително може да бъде наречено "супер луна". Три са пълнолунията през тази година, кото се вписват в дефиницията за "суперлуние" - тези през май, юни и юли 2013. Обаче пълната луна от 23 юли действително ще бъде най-"супер" от всичките три суперлуни през годината, истинска супер-Суперлуна!

Източник: /earthsky.org/


Любопитно: Всяко пълнолуние си има име!

Още от дълбока древност хората са се интересували от влиянията на Луната и са се съобразявали с тях за земеделските си дейности. И до днес влиянията на Луната и на другите небесни тела се вземат предвид например при биодинамичното земеделие. При пълнолуние въздействието на Луната е най-силно и затова не случайно пълните луни през годината са били наречени с различни имена от различните народи. Ето списък с най-популярните имена на пълнолунията за северното полукълбо по месеци:

Януари: Стара луна, Луна след Йол (Йол е празник на зимното слънцестоене при германските народи от средновековието)
Февруари: Зимна луна, Гладна луна, Вълча луна (веднъж на 19 години се случва през февруари изобщо да няма пълнолуние)
Март: Луна на жизнения сок, Враня луна, Луна на великите пости (Постна Луна)
Април: Луна на тревата (Тревна луна), Луна на яйцата (Яйчена луна)
Май: Луна за засаждане, Млечна луна
Юни: Розова луна, Цъфтяща луна, Ягодова луна
Юли: Буреносна луна, Ливадна луна
Август: Зърнена луна, Луна на зелената царевица
Септември: Плодова луна, Луна на жътвата
Октомври: Луна за прибиране на реколтата, Ловна луна
Ноември: Луна на ловеца, Луна на бобъра, Луна на сланата
Декември: Луна преди Йол, или Луна на дългата нощ

-

-