Добри новини за популацията на Царския орел

Популацията на застрашения от изчезване царски орел се е увеличила с още 23 малки за последната година, съобщават от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Има надежда даже едната двойка да излюпи още пилета, защото женската е снесла повторно.

Данните от мониторинга на популацията на царския орел в България и в Европейска Турция сочат сравнително стандартен гнездови успех до момента. Средният гнездови успех, отчетен за България, е 1,4 малки на размножаваща се двойка, а за Турция - 1,08 малки. За сравнение през 2009 г. средният гнездови успех на вида в България е бил 1,11, а в Европейска Турция 1,06 малки на гнездяща двойка.

Цялата новина тук (БДЗП)