Надежда за Сиамските крокодили

От природозащитната организация Fauna & Flora International съобщават за успешното излюпване на 13 крокодилчета от силно застрашения от изчезване вид Crocodylus siamensis. Крокодилското гнездо с 22 яйца е било намерено в северозападната част на Камбоджа през Април. Представителите на FFI преместили 15 от яйцата на сигурно място, за да се излюпят под наблюдение, а другите 7 оставили да се излюпят при естествени условия. След по-малко от 2 месеца 13 от яйцата успешно се излюпили - 10 от охраняваното гнездо и 3 от неохраняваното.

Сиамският крокодил е едно от най-застрашените от изчезване животни на планетата. Видът е бил често срещан и широко разпространен само до преди век във влажните зони на Югоизточна Азия, но ловът и унищожаването на хабитата са ограничили разпространението му само до 1% от предишните стойности. По данни от последното проучване проведено през 2000г. са останали по-малко от 250 възрастни преставители на вида в природата. Научете още за опазването на Сиамските крокодили тук.